ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_tortags, 1
 • Error loading component: com_users, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Powered by www.mahsanco.ir

nazemi-webشهرسازی که در پیرامون خود می‌بینید ناشی از انجام کارهای شهرسازانه است ، یا برآیند نیروهای اعمال شده از سوی محیط به معنای عام کلمه ؟ از آنچه دریافت(حس/برداشت پژوهشی/ آسیب شناسی/ و . . ) می‌کنیم چه در می‌یابیم ؟ 

نمونه :
برای روشن شدن موضوع به فرآیند تولید کت و شلوار دست دوز بنگرید:
" الف – خواهان : شخصی برای منظوری اقدام به برنامه ریزی برای داشتن می نماید
عناصر:
1- شخص 2 – انگیزه 3 - هدف 4 – بودجه 5- اقدام
ب – خیاط : شخصی که بر اساس دانش و تجربه و دریافت دیدگاه خواهان دوزندگی را انجام می دهد
عناصر :
1- خیاط 2 – دانش خیاطی 3 – تجربه 4 – امکانات 5 – دریافت دیدگاه خواهان
پ – پارچه : مواد اولیه لازم که با توجه به بستر فرهنگی محیط دارای تنوع بوده و مورد انتخاب خواهان قرار می‌گیرد
عناصر :
1- مواد اولیه 2- فرهنگ 3- انتخاب(که معمولا با راهنمایی فروشنده در پیوند با سن ، جنس ، هدف ، مورد استفاده و . . و توسط خواهان انجام میشود)
ت- سنجش و اندازه گیری : برای تهیه از اندازه گیری برای تطابق با جسم خواهان استفاده و بر آن اساس الگوی لازم بر روی پارچه رسم ، کنترل و برش انجام می‌شود
عناصر:
1- متر 2- اندازه گیری 3- یادداشت 4- ترسیم الگو 5- کنترل 6- برش
ث- پیش دوخت و پرو : الگوی برش خورده پیش دوخت و بر تن خواهان تطابق می یابد
عناصر:
1- پیش دوخت 2-پرو یا تطابق 3- اصلاح
س- دوخت نهایی و تحویل
ش- پشتیبانی
این یک نمونه طراحی و تولید جدید است ، در حالی که آنچه در شهرسازی (به معنای هر کجا که دارای بستر سکونت است مانند شهر، روستا ، آبادی و . . )با آن روبرو هستیم دارای موجودیت بوده و بجز طرح های جدیدی ، عموما درحال استفاده می‌باشند.
اکنون اگر بخواهیم بروندادهای (آنچه قابل دریافت با حواس و یا استنتاج است)شهرسازی را در معرض قضاوت قرار دهیم ، ابتدا باید فرآیند ایجاد آن را وا بکاویم تا همانند نمونه گفته شده با دسته بندی لازم عناصر تاثیر گذار در روند شکل گیری مشخص گردد و سپس با سنجش تاثیرات ، موضوع عمل حاصل گردد.
پس از واکاوی موضوع مورد مطالعه اولویت های به روش هم ترازی و پشت سرهمی تبیین و سپس روش رسیدن به اهداف تنظیم و آنگاه حوزه عمل عوامل انسانی و حدود آن روشن و با تعریف بودجه لازم اهداف مشخص و با تعریف بازه زمانی و تبیین ریز اهداف در مسیر رسیدن به هدف والا نقشه راه ترسیم و دستور کارهای مشخص تعریف و تصویب گردد .
اما چه کسی تعریف و چه کسی تصویب نماید و انگیزه وی چیست؟
خواهان کیست؟ خواسته چیست؟
در نمونه گفته شده فرد است که برای فراهم ساختن خواسته و با انگیزه مشخص اقدام به خواستن و پیگیری تا رسیدن به هدف را دنبال میکند اما در شهر سازی خواهان چه کسی می‌تواند باشد؟
آیا خواسته برای خواهان روشن است ؟
محصول شهرسازی برآیند کنش و واکنش تمامی عوامل موجود یک بوم است (تصمیم افراد جامعه اعم از جمعی ، شخصی ، سازمانی ،تشکیلاتی ، خودرایی ، شورایی ، برنامه ریزی شده یا ناشده ، آنی یا حساب شده و . . . / عوامل محیطی اعم از جغرافیایی،اقلیمی ، محیط زیست و . . /اقتصاد و درآمد / فرهنگ ومذهب/جمعیت و مسائل مربوطه / فن آوری ومصالح / حاکمیت و امنیت / مشارکت و تخصص/ و . . . )
این محصول دارای استفاده کنندگان متنوع و خواسته های گوناگون است و نمیتوان از همه استفاده کنندگان انتظار داشت که با توجه به پیچیده گی و درهم تنیده گی مسائل شکل دهنده محصول ، انگیزه و اهداف درستی را مد نظر داشته و هم نظرانه آن را مطرح و برای برآورده کردن آن اقدم کنند .
در اینجا به این میرسیم که خواهان را به شکلی مشخص و برای او وظایفی تعریف کنیم . حال چه کسی باید این شناسایی را انجام و اجماع را انجام دهد .یا به دیگر سخن کارگردان کیست .
بهترین گزینه برای پیگیری خواسته در جامعه ما می تواند حاکمیت باشد . هم اوست که با توجه به جایگاه و موقعیت خود ، میتواند با بازتعریف خواسته بر پایه نظر دانایان امور، خواسته ها را در درون دامنه ای با مرز مشخص یا مرز قابل رشد قرارداده و به کلیت آن نام خواسته بدهد .و به همین ترتیب اوست که میتواند با تعریف دامنه ای مناسب به تعریف خواهان و حدود کنش های او به پردازد و با شناورسازی مرز آن موجب بهره گیری از دیدگاه های فزاینده صاحبان اندیشه را برای دستیابی به برنامه های آنی ، میان مدت ، بلند مدت و دامنه دار فراهم سازد .
اگر خواهان مشخص و پشتیبانی گردد ، نخستین گام برداشته خواهد شد و به یاری انگیزه که از نتایج پژوهشهای موجود و ممکن بدست می آید ، گام های پسین تنظیم میشود .
آنچه در شهرسازی به معنای عام کلمه با آن روبرو هستیم ، بازتاب کنش های نیروهای اجتماع است ، پس برای پالایش آن نیازمند به ریشه یابی و دفع کاستی از مبدا هستیم ، اگر چه برخی کارهای سطحی نیز لازم می آید.
آنچه در چهره اقدامات شهرسازی بروز داده میشود میزان سلامتی اجزای این پیکره ی چند وجهی است . با واکاوی آن به میزان سلامت در کارکرد اجزا پی خواهیم برد و بدنبال آن راه کاهش کاستی و یا توانمند‌سازی را خواهیم یافت .
برای نمونه به موضوع امنیت در بستر های سکونتی کلان شهر ها بنگرید:
کاهش میزان امنیت در بافت های حاشیه ای نسبت به بافتهای مرکزی
کاهش امنیت روانی در گذرگاه های خلوت
کاهش امنیت در بافتهای تودرتوی پهنه های فرسوده
احساس امنیت در عبور از عرض گذرگاه ها با توجه به بار آمد و شد آن
آنچه گفته شد بروندادهای قابل لمس است و چه بسا کاستیهای پوشیده دیگرکه به شیوه های نیازمند قابل دریافت خواهد بود.
اگر خواهان مخاطرات آن را دریافته و به تاثیر رفع آن پی برد ، میتواند با توجه به میزان و شرایط بستر با انگیزه لازم ، کار پالایش را مدنظر قرار داده و در جهت تامین خواسته گام بردارد.

بنابر آنچه گفته شد ، از بروندادهای شهرسازی میتوانیم دریابیم:
الف - درکلیات
1- آیا خواهان بدرستی تعریف شده و مشخص است؟
2- آیا خواهان دامنه خواسته ها را بدرستی شناخته؟
3- آیا خواهان برای تشخیص میزان سلامت محصول ، ابزار کنترل را به درستی برگزیده؟ (نقش عامل انسانی و تشکیلاتی)
4- آیا کارگردان این کار شگرف دارای مشخصات لازم هست؟
5- آیا امکانات و عناصر تولید دارای ویژگیهای لازم می‌باشند؟
و ...
ب- درجزییات
1- آیا وزن عناصر تاثیر گذار و تامین خواسته با توجه آن رعایت شده؟
2-آیا در موجودیت ، رشد و گسترش توازن ابعاد مادی و معنوی رعایت شده؟
3- آیا در تامین خواسته ، نگاه مشارکتی و مشورتی حاکم بوده و تاثیر آن چگونه است؟
4- در ابعاد شاهد رشد بوده ایم و یاگسترش ، تحلیل چیست ؟
5- شناسایی فوریت ها ، انگیزه و اهداف (کلان و خرد و ریز اهداف)

غلامرضا ناظمی 
کارشناس ارشد معماری 
متخصص امور شهرسازی 

Add comment

Security code
Refresh